RI&E integrale productielijn Torr®Coal

Als alternatief voor steenkool en geteelde biomassa, produceert Torr®Coal uit bestaande biomassastro...

Veiligheid en Gezondheidsplan

Toen wij van WML de opdracht kregen om voor de renovatie van pompstation Hoogveld de engineering te ...

Veiligheid volgens Machine Richtlijn, CE- Seminar

In het kader van veiligheid dienen alle machines voordat deze in gebruik worden genomen te worden on...

Veiligheid en Gezondheidsplan

Toen wij van WML de opdracht kregen om voor de renovatie van pompstation Hoogveld de engineering te doen, moest daar tevens een Veiligheid- en gezondheidsplan voor worden opgesteld, conform het Arbobesluit 2008. Doel was om reeds in de ontwerpfase allerlei projectspecifieke risico’s die buiten het ontwerp vallen, voor de uitvoeringsfase te signaleren en daar suggesties voor maatregelen voor op te stellen. Dit kunnen ondermeer logistieke risico’s zijn of veiligheidsaspecten bij het werk in een bestaande installatie. Bij de risico-inventarisatie is gebruik gemaakt van de HAZID-methode, waarbij elke discipline van ons betrokken was. Het V&G-plan Ontwerpfase bood de grondslag voor het V&G-plan Uitvoeringsfase van de uitvoerder van de renovatie.

CAD
PDMS, AutoCAD Plant 3D

Tekla, Advance steel, AutoCAD

EPLAN 5,- Electric, P8
CAE
NX (Advanced Simulation, Flow, Thermal and Motion), Ansys, Femap

NX Nastran, Ansys

SCIA Engineer, RFEM, Technosoft.

Caesar II, PV Elite, DIMy, RToD.
Overige
MathCAD, Matlab, Visual Basic, C, C++, C#, Java, Pascal

TIA portal, Siemens S5, - S7, Simatic NET OPC, Hitachi, Mitsubishi, Allen-Bradley, Eberle, Proface, WinCC Flexible

Industriële Projecten Disciplines Veiligheid, Gezondheid en Milieu Veiligheid en Gezondheidsplan