OPTIMAAL PROJECTRESULTAAT

Implementatie SCRUM in VIRO V-model

Binnen VIRO is de uniforme projectwerkwijze voor alle disciplines gevat in het VIRO V-model. Sinds de komst van de afdeling Software & Control (S&C) onder leiding van Theo de Vries is hier de SCRUM aanpak bijgekomen.

Ondanks dat scrummen nieuw was binnen VIRO en het de algemene perceptie was dat deze beide werkwijzen lastig verenigbaar zijn, is het toch gelukt om de SCRUM werkwijze binnen de fases van het V-model te implementeren.

De basis van het multidisciplinaire ontwikkelingstraject blijft de fasering zoals vastgelegd in het VIRO V-model. Hierbij wordt met behulp van overkoepelend projectmanagement de interactie tussen de verschillende disciplines (intern of extern) bewaakt. Waar de fases P0 (Project Inquiry) en P1 (Specification) voor alle disciplines nog gelijk zijn en bevroren deliverables opleveren, worden voor Software & Control de fases P2 t/m P4 (Concept, Basic en Detailed Design) ingevuld op basis van het SCRUM principe. Hierbij wordt telkens in korte sprints van circa 2 tot 4 weken een afgebakend stuk functionaliteit gerealiseerd. Elke sprint bestaat op zichzelf weer uit engineering, uitwerking en testwerkzaamheden waarna aan het eind de oplevering wordt gedaan door middel van een demonstratie aan zowel de klant als ook het VIRO projectteam.

De keuze voor de implementatie van de SCRUM methodiek tijdens de Software & Control engineering is ingegeven door het feit dat deze belangrijke voordelen oplevert voor zowel de klant als voor VIRO. Door het veelvuldige en nauwe contact met de klant gedurende deze fase heeft deze vroegtijdig inzicht in de uiteindelijke functionaliteit. De feedback kan snel worden geïmplementeerd en het resultaat daarvan gedemonstreerd. Bijkomend voordeel is dat de voortgang en oplevering van de werkzaamheden zodoende ook heel transparant zijn voor beide partijen.

Nadat alle vereiste functionaliteit is ontwikkeld en afgestemd met de klant aan de hand van de diverse demonstraties, worden de fases P5 t/m P9 (Realisation, Testing en Acceptance testing) weer conform het originele VIRO V-model ingevuld. De P10 (Aftercare) wordt parallel aan dit traject afgestemd.

De bovenstaande werkwijze, gebaseerd op een zeer nauwe samenwerking met de klant, heeft zich inmiddels herhaaldelijk bewezen en heeft telkens geleid tot een optimaal projectresultaat voor zowel de klant als voor VIRO.